Izbor boja iz ton karte

Boje su povezane sa okruženjem i sastavni su deo njega. Zbog toga je važno da prilikom izbora boja za vaše zidove uzmete u obzir ovu činjenicu. Boja je usko povezana sa spoljašnjim svetom - osvetljenjem i drugim obojenim površinama. U senci se čak i svetle boje percipiraju drugačije. Na percepciju boje utiče i kvalitet, glatkoća ili neravnine površine.