ABC selekcija boja   

Kada birate boje, fokusirajte se na glavne stvari

Sve boje su lepe ako se nađu na pravom mestu. Ne postoje pogrešne boje, već samo pogrešan izbor boja. Čak i ako se promeni samo jedna jedina boja u šemi, sve ostale boje treba takođe preispitati. Prijatna šema boja se kreira pomoću međusobno kompatibilnih boja. Svaka boja vrši interakciju sa svim drugim bojama koje se nalaze oko nje.

Boje vrše veliki uticaj u zatvorenom prostoru, i utiču na to kako se ljudi osećaju u njemu. One se takođe mogu koristiti da se bi skrenula pažnja na izabrane detalje, da bi se upravljalo ljudima, da bi se saopštile i dale informacije.  Boje takođe mogu da pomognu da prikrijemo ili sakrijemo nebitne elemente u prostoru. Štaviše, boje mogu da se koriste da utiču na ponašanje ljudi i da ubede ljude da reaguju na izvestan način. Da bi pojednostavili biranje boja, korisno je savladati nekoliko jednostavnih osnovnih principa nauke o bojama i saznati kako boje utiču na ljude i  na prostor.


ABC of colour selection Bedroom Skandinavski stil enterijera naglašava bezvremenost i jednostavnost. Mirne, svetle boje podsećaju na sneg i led i stvaraju  miran ambijent. Biserne površine su idealni za lepo raspoloženje. Zidovi su ofarbani Taika Pearl glazurom.

Sonja Ikonen , Boja Dizajner / Interior Architect ( BA Hons )