Colour Card for Sheet Metal Roof Paints 

colourcard Peltikattomaalit
Collection of most popular Tikkurila colours for sheet metal roofs and other metal surfaces.NAPOMENA!

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.