Masonry ton karta za fasade

4863

4863
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Facade Colour Card


Baza boje: A

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 191, 138, 128 (BF8A80)

LAB vrednosti: 64.02, 20.37, 14.94

Exact NCS shade: 2529-Y78R