Masonry ton karta za fasade

4946

4946
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Facade Colour Card


Baza boje: A

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 216, 204, 183 (D8CCB7)

LAB vrednosti: 83.16, 1.25, 11.43

Exact NCS shade: 1606-Y21R