Masonry ton karta za fasade

4947

4947
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Facade Colour Card


Baza boje: A

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 199, 185, 162 (C7B9A2)

LAB vrednosti: 76.57, 1.98, 13.11

Exact NCS shade: 2308-Y20R