Masonry ton karta za fasade

4960

4960
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Facade Colour Card


Baza boje: C

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 143, 123, 107 (8F7B6B)

LAB vrednosti: 53.68, 6.41, 11.76

Exact NCS shade: 5111-Y42R