Masonry ton karta za fasade

4976

4976
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Facade Colour Card


Baza boje: A

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 179, 175, 165 (B3AFA5)

LAB vrednosti: 72.05, -0.04, 5.39

Exact NCS shade: 3003-Y05R