Vinha - Valtti Opaque ton karta

Vinha - Valtti Opaque ton karta ima 30 prirodnih boja koje odražavaju okolne pejzaže svih godišnjih doba.
Imena boja su odabrana iz Finskog nacionalnog epa "Kalevala".


NAPOMENA!

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.