2661 (Lyylikki)

2661 (Lyylikki)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Vinha - Valtti Opaque Colour Card


Baza boje: VVA

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 236, 227, 210 (ECE3D2)

LAB vrednosti: 90.83, 0.95, 8.94