2668 (Ilmarinen)

2668 (Ilmarinen)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Vinha - Valtti Opaque Colour Card


Baza boje: VC

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 142, 80, 66 (8E5042)

LAB vrednosti: 42.38, 26.77, 22.70