2674 (Arhippa)

2674 (Arhippa)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Vinha - Valtti Opaque Colour Card


Baza boje: VC

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 187, 137, 76 (BB894C)

LAB vrednosti: 62.27, 14.48, 40.60