2684 (Pohjola)

2684 (Pohjola)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Eksterijer

Vinha - Valtti Opaque Colour Card


Baza boje: VC

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 96, 120, 131 (607883)

LAB vrednosti: 48.85, -7.50, -9.73