Valtti Semi-transparent Wood Finishes

5050 (Mesi)

5050 (Mesi)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EC

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 218, 150, 56 (DA9638)

LAB vrednosti: 68.93, 19.85, 57.03