Valtti Semi-transparent Wood Finishes

5054 (Kantarelli)

5054 (Kantarelli)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EC

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 194, 130, 79 (C2824F)

LAB vrednosti: 61.65, 21.39, 38.78