Valtti Semi-transparent Wood Finishes

5057 (Orava)

5057 (Orava)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EC

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 116, 74, 63 (744A3F)

LAB vrednosti: 36.54, 18.63, 15.99