Valtti Semi-transparent Wood Finishes

5060 (Lumi)

5060 (Lumi)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EC

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 233, 226, 222 (E9E2DE)

LAB vrednosti: 90.72, 2.23, 2.70