Valtti Semi-transparent Wood Finishes

5061 (Kaisla)

5061 (Kaisla)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EC

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 196, 178, 149 (C4B295)

LAB vrednosti: 74.31, 2.93, 17.17