Valtti Semi-transparent Wood Finishes

5065 (Suvi)

5065 (Suvi)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EC

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 132, 135, 111 (84876F)

LAB vrednosti: 55.89, -5.33, 11.82