Valtti Semi-transparent Wood Finishes

5067 (Lieko)

5067 (Lieko)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EC

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 92, 93, 76 (5C5D4C)

LAB vrednosti: 38.67, -3.07, 9.35