Valtti Semi-transparent Wood Finishes

5083 (Kivi)

5083 (Kivi)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EC

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 129, 124, 113 (817C71)

LAB vrednosti: 52.61, 0.37, 6.55