F317 (Sculpture)

F317 (Sculpture)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 244, 232, 221 (F4E8DD)

LAB vrednosti: 93.01, 3.06, 6.45

Exact NCS shade: 0505-Y58R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-Y60R

ΔE for the standard shade: 0.2