H405 (Doll)

H405 (Doll)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 240, 208, 184 (F0D0B8)

LAB vrednosti: 86.45, 9.09, 15.87

Exact NCS shade: 0815-Y52R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0515-Y50R

ΔE for the standard shade: 1.6