K408 (Lentil)

K408 (Lentil)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 194, 129, 103 (C28167)

LAB vrednosti: 61.78, 23.89, 26.20

Exact NCS shade: 2638-Y58R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3040-Y60R

ΔE for the standard shade: 3.4