M326 (Marmalade)

M326 (Marmalade)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 160, 65, 69 (A04145)

LAB vrednosti: 42.85, 41.39, 22.65

Exact NCS shade: 2368-Y89R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2070-Y90R

ΔE for the standard shade: 2.1