N338 (Wild rose)

N338 (Wild rose)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 142, 75, 113 (8E4B71)

LAB vrednosti: 42.81, 33.97, -5.71

Exact NCS shade: 3349-R27B

Nearest shade as per the NCS standard: S 3050-R30B

ΔE for the standard shade: 3.3