Y319 (Apple blossom)

Y319 (Apple blossom)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 244, 229, 220 (F4E5DC)

LAB vrednosti: 92.30, 4.41, 6.25

Exact NCS shade: 0507-Y69R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-Y70R

ΔE for the standard shade: 1.6