N500 (Agate)

N500 (Agate)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 142, 150, 158 (8E969E)

LAB vrednosti: 62.18, -1.84, -4.86

Exact NCS shade: 4107-R92B

Nearest shade as per the NCS standard: S 4005-R80B

ΔE for the standard shade: 1.7