S352 (Bluewing)

S352 (Bluewing)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 122, 146, 182 (7A92B6)

LAB vrednosti: 60.23, -1.76, -21.00

Exact NCS shade: 3031-R80B

Nearest shade as per the NCS standard: S 3030-R80B

ΔE for the standard shade: 1