F300 (Camelia)

F300 (Camelia)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 246, 244, 232 (F6F4E8)

LAB vrednosti: 96.25, -1.04, 5.64

Exact NCS shade: 0303-G89Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-Y

ΔE for the standard shade: 1.5