F302 (Parmesan)

F302 (Parmesan)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 247, 242, 216 (F7F2D8)

LAB vrednosti: 95.38, -1.53, 12.14

Exact NCS shade: 0407-G98Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0507-Y

ΔE for the standard shade: 1.2