F306 (Sorbet)

F306 (Sorbet)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 248, 237, 211 (F8EDD3)

LAB vrednosti: 94.35, 0.08, 13.10

Exact NCS shade: 0407-Y15R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0507-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.3