F307 (Soft ice)

F307 (Soft ice)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 247, 241, 222 (F7F1DE)

LAB vrednosti: 95.30, -0.21, 9.37

Exact NCS shade: 0405-Y16R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-Y10R

ΔE for the standard shade: 1.2