F313 (Gallery)

F313 (Gallery)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 243, 236, 225 (F3ECE1)

LAB vrednosti: 94.11, 0.96, 6.02

Exact NCS shade: 0503-Y40R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0603-Y40R

ΔE for the standard shade: 1