F336 (Marshmallow)

F336 (Marshmallow)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 245, 228, 228 (F5E4E4)

LAB vrednosti: 92.54, 6.03, 2.44

Exact NCS shade: 0308-R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0507-R

ΔE for the standard shade: 1.5