F390 (Horseradish)

F390 (Horseradish)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 241, 242, 229 (F1F2E5)

LAB vrednosti: 95.11, -2.07, 5.27

Exact NCS shade: 0405-G55Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-G40Y

ΔE for the standard shade: 0.9