F392 (Coconut butter)

F392 (Coconut butter)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 243, 233, 198 (F3E9C6)

LAB vrednosti: 92.59, -0.76, 17.28

Exact NCS shade: 0611-Y03R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0510-Y

ΔE for the standard shade: 0.8