F398 (Dough)

F398 (Dough)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 244, 232, 215 (F4E8D7)

LAB vrednosti: 92.95, 1.54, 9.62

Exact NCS shade: 0605-Y30R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-Y30R

ΔE for the standard shade: 0.9