F435 (Enamel)

F435 (Enamel)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 231, 234, 234 (E7EAEA)

LAB vrednosti: 92.69, -1.21, -0.52

Exact NCS shade: 0702-B69G

Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-B50G

ΔE for the standard shade: 1.1