F436 (Waterfall)

F436 (Waterfall)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 219, 229, 231 (DBE5E7)

LAB vrednosti: 90.41, -3.32, -2.32

Exact NCS shade: 0806-B19G

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-B

ΔE for the standard shade: 1.4