F441 (Breeze)

F441 (Breeze)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 233, 239, 237 (E9EFED)

LAB vrednosti: 94.07, -2.46, 0.04

Exact NCS shade: 0504-B79G

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-B80G

ΔE for the standard shade: 1.3