F444 (Silence)

F444 (Silence)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 225, 229, 221 (E1E5DD)

LAB vrednosti: 90.50, -2.40, 2.74

Exact NCS shade: 0804-G23Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0804-G20Y

ΔE for the standard shade: 0.3