F448 (Lotus)

F448 (Lotus)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 240, 241, 234 (F0F1EA)

LAB vrednosti: 95.08, -1.20, 3.00

Exact NCS shade: 0403-G46Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-G50Y

ΔE for the standard shade: 0.9