F452 (Angelica)

F452 (Angelica)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 231, 232, 211 (E7E8D3)

LAB vrednosti: 91.52, -3.10, 9.26

Exact NCS shade: 0708-G62Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0510-G50Y

ΔE for the standard shade: 1.8