F457 (Brie)

F457 (Brie)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 236, 233, 222 (ECE9DE)

LAB vrednosti: 92.58, -0.16, 5.21

Exact NCS shade: 0703-Y09R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0603-G80Y

ΔE for the standard shade: 1.3