F470 (Snowhite)

F470 (Snowhite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 240, 231, 221 (F0E7DD)

LAB vrednosti: 92.40, 2.09, 5.74

Exact NCS shade: 0604-Y51R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-Y60R

ΔE for the standard shade: 1.4