F479 (Ballerina)

F479 (Ballerina)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 236, 226, 225 (ECE2E1)

LAB vrednosti: 90.99, 3.57, 1.76

Exact NCS shade: 0605-R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0804-Y90R

ΔE for the standard shade: 1.4