F487 (Feather)

F487 (Feather)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 229, 227, 221 (E5E3DD)

LAB vrednosti: 90.49, -0.14, 3.07

Exact NCS shade: 0901-Y10R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1002-Y50R

ΔE for the standard shade: 1.9