F497 (Paper)

F497 (Paper)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 241, 240, 235 (F1F0EB)

LAB vrednosti: 95.12, -0.23, 1.77

Exact NCS shade: 0501-G78Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0500-N

ΔE for the standard shade: 1.1