F503 (Jasmine)

F503 (Jasmine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 246, 241, 232 (F6F1E8)

LAB vrednosti: 95.96, -0.62, 3.77

Exact NCS shade: 0402-G94Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-Y

ΔE for the standard shade: 1.6